Ludzie

Członkowie zarządu ZZPTVN ujawnieni wobec pracodawcy

Tomasz Ozimkiewicz

Przewodniczący

Piotr Barciuk

Sekretarz

Łukasz

Rzepka

Członek Zarządu

ds operatorskich

Robert Sojka

Wiceprzewodniczący

Katarzyna Kułak

Przedstawiciel Związku ds ZFŚS