ODEZWA

   KOLEŻANKI i KOLEDZY

Związek Zawodowy pracowników TVN

Organizacja Zakładowa Związkowej Alternatywy


zaprasza do wstąpienia w szeregi związku.


Wszystkie osoby świadczące pracę dla TVN SA bez względu na formę zatrudnienia (etat, umowa cywilnoprawna) mogą wstąpić do związku.


Wszyscy, bez względu na formę zatrudnienia, jesteśmy pracownikami mediów – telewizji, portali internetowych. Jedni pracują twórczo, inni zajmują się administracją, finansami, marketingiem, sprzedażą, IT, ochroną i wieloma innymi dziedzinami. Każda z grup zawodowych ma swoją specyfikę pracy, inne zadania i obowiązki zawodowe. Mamy też zapewne odrębne problemy czy trudności, ale to nie oznacza, że nie możemy wspólnie dążyć do poprawy jakości i warunków naszej pracy. Możemy o tym rozmawiać i z pomocą związków zawodowych zabiegać o zmiany na lepsze.

Chcemy rozmawiać, negocjować z pracodawcą jako równorzędny partner. By to osiągnąć musimy się zjednoczyć, by wspólnymi siłami stworzyć w TVN przyjazne miejsce pracy dla wszystkich grup zawodowych. Firma, która przestrzega praworządności, respektuje prawa człowieka i wolność słowa powinna swoich pracowników traktować tak samo, jak pokazuje to we wszystkich swoich przekazach medialnych. Możemy to osiągnąć tylko mając silną i liczną reprezentacje. Związek zawodowy to nie instytucja usługowa, ale dobrowolna i samorządna organizacja ludzi pracy, powołana do reprezentowania i obrony ich praw. Związek zawodowy to jedyny sposób na walkę o respektowanie naszych praw pracowniczych. Żeby był skuteczny, zapraszamy was abyście licznie wstąpili w nasze szeregi.

 

ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW TVN

JEST DLA CIEBIE!

 

Związek zawodowy to:

- zajmowanie stanowiska w indywidualnych sprawach pracowniczych i w sprawach dotyczących zbiorowych interesów i praw pracowników

- realne sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy i przepisów BHP

- kierowanie działalnością Społecznej Inspekcji Pracy i współdziałanie z Państwową Inspekcją Pracy

- ustalenia Regulaminów: wynagradzania, nagród i premiowania; pracy; zakładowego funduszu świadczeń socjalnych; pracy zdalnej; planu urlopów.

- ustalanie zasad wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

- prowadzenia rokowań i zawierania układów zbiorowych pracy oraz regulacji warunków pracy i płacy

 - informacje od pracodawcy o: warunkach pracy i zasadach wynagradzania; sytuacji ekonomicznej pracodawcy związanych z zatrudnieniem, przewidywanych zmianach zatrudnienia.

 

  Związkowa Alternatywa jest związkiem zawodowym o zasięgu ogólnokrajowym wpisanym do KRS,

z pomocą którego tworzymy organizacje zakładową Związek Zawodowy Pracowników TVN.